جدیدترین اخبار و کتاب های مدیریت (صفحه 8)

لیست اخبار و کتاب های دسته بندی شده در گروه مدیریت

گروه: مرتب سازی بر اساس:

پیش گفتار

زمانه ی فوق العاده ای برای زندگی کردن است. هیچگاه در طول تاریخ کسب و کار بیشتر ...

دسته بندی ها