جدیدترین اخبار و کتاب های مدیریت (صفحه 2)

لیست اخبار و کتاب های دسته بندی شده در گروه مدیریت

گروه: مرتب سازی بر اساس:

هنر به پایان رسانیدن کارها

اگر فردی پرمشغله با حجم بالای کار هستید،‌ در این صورت حتی تصور اینکه میتوانید از...

مدیریت زمان

اگر فردی پرمشغله با حجم بالای کار هستید،‌ در این صورت حتی تصور اینکه میتوانید از...

آخرین گام

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

شدیدا عملگرا باشید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

به دقت برنامه ریزی کنید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

زندگیتان را متعادل نگه دارید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

تاخرها را دقیقا تعیین کنید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

دایما به تفکر از صفر بپردازید

در وصف همه افراد موفق می‌گویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند، ...

دسته بندی ها