توجه به جزِئیات

15 آبان 1396 - 2:46
توجه به جزِئیات

بخش 1

متوسط

اگر فردی پرمشغله با حجم بالای کار هستید،‌ در این صورت حتی تصور اینکه میتوانید از زندگی لذت ببرید محال به نظر میرسد. اما واقعیت آن است که شما میتوانید تمامی مسئولیتها و وظایف خود را به بهترین وجه انجام داده و در کنار آن امور روزمره و خصوصی خود را نیز مدیریت کنید. به نظر منطقی میآید که در ازای وقت و انرژی که صرف نمودهاید،‌ به بیشترین بازده دست یابید و در این راستا سعی دارید کارها را بدون کمترین اتلاف وقت و با سرعت هر چه بیشتر به پیش ببرید. در ضمن اطمینان از اینکه کاری که هم اکنون در حال انجام آن هستید دقیقا همان کاری است که باید در این لحظات انجام میدادید،‌ مایهی آرامش شما خواهد بود.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها