دلیر

15 مهر 1396 - 4:54
دلیر

بخش 1

متوسط

در زمان هاي دور سرزميني به نام دان برك وجود داشت. اونجا سرزميني خشن و مغرور بود. پادشاه و ملكه پسرهاي سه قلو و دختري به نام مريدا داشتن. مريدا در نهايت ملكه مي شد و مادرش مي خواست مطمئن شه كه شاهزاده آماده استهیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها